TejaterNavenant

Tejater Navenant werd in 1983 opgericht. Als parochiale organisatie konden we ons onderdak vinden in het 'Gildenhuis', Krugerstraat 24, 2710 Antwerpen - Hoboken (thans postnummer 2660).

Het doel was en is nog steeds om in een vriendschappelijke sfeer de edele kunst van het toneelspelen in al zijn facetten te beoefenen. Met als kroon op het werk de opvoeringen voor een 'live' publiek.

Maar 'what's in a name'. Navenant Navenant was alles navenant. De kleine bleef zeker niet klein, laat staan dat het een ééndagsvliegje was.

Tot op heden werden er reeds dertig producties op de planken gezet. Van in het prille begin werd er gekozen voor komedies en blijspelen. De toeschouwers konden steeds goedlachs huiswaarts keren.

Na de vernieuwing van de zaal 'De Twee Jossen', in 1994, kon onze vereniging rekenen op een modern ingerichte zaal met een kwalitatief zeer hoogstaande quasi professionele licht- en geluidsinstallatie.

In de loop der tijden werden er ook ‘serieuze’ stukken gespeeld. Stukken als ‘De ingebeelde ziekte’ van Molière en ‘Het dagboek van Anne Frank’ bewezen dat ons tejater meer in zijn mars heeft dan de naam doet vermoeden.

In de loop der jaren kwamen en verlieten spelers en medewerkers onze groep. Maar allen hebben ze iets gemeen. Zij stonden met zijn allen ieder op hun manier met hun mogelijkheden in voor de ontwikkeling van Tejater Navenant. Wij hopen dat we met ons tejater en met U nog lang mogen genieten van het toneel.

Het bestuur